Archetypen

Jung leert dat archetypen leven in het onbewuste van de menselijke psyche.
De mens wordt niet geboren als een onbeschreven blad, maar erft de psychische patronen die zich van oudsher ontwikkeld hebben in de gemeenschappelijke ziel van de mensheid.
Archetypen zijn psychische levenskrachten die zich laten gelden. Voorbeelden van enkele archetypen: De Krijger, De Kunstenaar, De Dienaar.
Jung zag de psyche van de mens als één geheel, waarin zowel het bewuste als het onbewuste een rol speelt.
De vergeten en verdrongen ervaringen van ieder mens afzonderlijk, die gedurende het leven worden geactiveerd, wonen in het persoonlijke onbewuste. Op een diepere laag, het collectieve onbewuste, ligt het onbewuste dat alle mensen gemeenschappelijk hebben. Die laag omvat de energie van iedereen die door de eeuwen heen heeft deelgenomen aan een archetype. Archetypen zijn dus energieën die in ieder van ons leven en ons leven vormen. Het zijn deze energieën en archetypische patronen die maken dat we de dingen doen zoals we ze doen. Archetypen zitten in het onbewuste…maar zijn wel sturend in ons gedrag. Archetypen zijn al vanaf de geboorte in ons aanwezig.
Ze liggen als het ware klaar om ‘opgewekt’ te worden in de eigen ervaringen en levenssituaties en passend bij jouw ontwikkelingsprogramma.

FacebookTwitterGoogle+